• Persona, kas atbilst Būvniecības likumā un MK noteikumu Nr.610 minētajām prasībām un tās kompetence ir, novērtēta kā atbilstoša, LEB SD direktors pieņem lēmumu par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai darbības sfēru papildināšanu un lēmumā norādot spriegumu, kādā būvspeciālistam ir atbilstoša pieredze: līdz 1 kV, no 1 līdz 35kV. 
 • Reglamentētajā sfērā sertifikātu izsniedz kā beztermiņa. Sertifikācijas pakalpojumu maksas apmērs sastāv no:
  • maksas par sākotnējo kompetences novērtēšanu sertifikāta saņemšanai 150EUR (viens simts piecdesmit eiro, 00 centi) apmērā par vienu darbības sfēru;
  • patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas 49EUR (četrdesmit deviņi eiro, 00 centi), saks.ar MK Nr.180, 1.pielikums no 07.04.2015;
  • maksas par papildu sertificēšanas pakalpojumiem, ko nosaka/apstiprinājis Ministru kabinets.
  • par sertificēšanas pakalpojumiem persona maksā pirms pakalpojumu saņemšanas.
 • Divu dienu laikā pēc sertifikāta piešķiršanas reglamentētā sfērā LEB SD reģistrē sertifikātu Ekonomikas ministrijas izveidotajā Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) personu sertifikātu reģistrā, automātiski piešķirot sertifikātam numuru.

Prasības pretendentiem būvspeciālistu sertificēšanai reglamentētajā sfērā:

 

Sertifikāta joma, specialitāte

Darbības sfēra* (norādot spriegumu)

Nepieciešamā izglītība/ minimālais darba stāžs

Apraksts

Elektroietaišu būvdarbu vadīšana

Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana:

          1) līdz 1 kV;                        2) no 1 līdz 35 kV

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā/ 3 gadi** darba stāžs

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā/ 5 gadi darba stāžs

 

• Projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības specialitātē piešķirtais sertifikāts tajā norādītās darbības sfēras ietvaros dod tiesības būvspeciālistam veikt arī attiecīgo inženierbūvju un inženiertīklu tehnisko apsekošanu atbilstoši tehniskās apsekošanas uzdevumu. Minētajās specialitātēs piešķirtais sertifikāts dod tiesības būvspeciālistam vadīt arī visus veidu būvdarbu tāmēšanas darbus.

Elektroietaišu būvuzraudzība

Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība:

               1) līdz 1 kV;                        2) no 1 līdz 35 kV

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā/ 3 gadi** darba stāžs

 

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā/ 5 gadi darba stāžs
Elektroietaišu projektēšana

Elektroietaišu projektēšana:

            1) līdz 1 kV;                    2) no 1 līdz 35 kV

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā/ 3 gadi** darba stāžs

• Projektēšanas specialitātē sertifikātā norādītās darbības sfēras ietvaros normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ietilpst ugunsdrošības risinājumu, ugunsdrošības pasākumu pārskata un darbu organizēšanas projektu izstrāde

• Projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības specialitātē piešķirtais sertifikāts tajā norādītās darbības sfēras ietvaros dod tiesības būvspeciālistam veikt arī attiecīgo inženierbūvju un inženiertīklu tehnisko apsekošanu atbilstoši tehniskās apsekošanas uzdevumam. Minētajās specialitātēs piešķirtais sertifikāts dod tiesības būvspeciālistam vadīt arī visu veidu būvdarbu tāmēšanas darbus

 Piezīmes:

kV - kilovolts

* Elektroietaišu projektēšanas, elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas un būvuzraudzības darbības sfērā norādāms spriegums, kādā personai ir atbilstoša pieredze, - līdz 1 kilovoltam, no 1 līdz 35 kilovoltiem. Minētajās darbības sfērās piešķirtais sertifikāts dod tiesības veikt automātisko ugunsaizsardzības, dūmu un karstuma izvades un gaisa virsspiediena sistēmu automātikas un vadības daļas projektēšanu, izbūves darbu vadīšanu un būvuzraudzību.

 
** iegūta vismaz trīs gadus ilga praktiskā darba pieredze pēdējo piecu gadu laikā vai vismaz piecus gadus ilga praktiskā darba pieredze pēdējo astoņu gadu laikā. Praktiskā darba pieredze ir iegūta visos nozīmīgajos darbības sfēras aspektos. 
Praktiskā darba pieredzes ilgums pēc nepieciešamās izglītības iegūšanas (MK Nr.610, 8.2.punkts). Šajā darba pieredzes ilgumā ieskaita darba pieredzi vai praksi, kuru persona ir ieguvusi laikposmā no profesionālās vidējās izglītības iegūšanas dienas būvniecības vai elektroenerģētikas jomā un kura atbilst sertifikāta iegūšanai izvēlētajai darbības sfēra.
 

Pretendējot uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu iesniedz:

 1. iesniegums
 2. izglītības dokumentu apliecinātas kopijas;
 3. apliecinātu darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā, specialitātē un darbības sfērā, kuru izpildē pretendents piedalījies
 4. LEB SD noteiktie papildu dokumenti:

         4.1. CV (profesionālās darbības apraksts);

         4.2. papildus kompetences izglītību apliecinoši dokumenti pēc pretendenta ieskatiem – par kursu/ semināru noklausīšanos specializācijā;

         4.3. elektrodrošības apliecības kopija, ja tāda ir;

         4.4. kandidātam, kas pretendē uz sertifikāta iegūšanu reglamentētajā sfērā „Elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā” un „Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā” tiek veikta zināšanu un kompetences pārbaude  nereglamentētajā sfērā "Elektroietaišu izbūve” iekļaujot izvēlētajai sfērai atbilstošus pārbaudes jautājumus eksāmenu biļetēs.

         4.5. dokumentu, kas apliecina apmaksu par sertificēšanas pakalpojumiem.

 

Pretendējot uz darbības sfēru papildināšanu būvspeciālista sertifikātā, būvspeciālists iesniedz:

 1. iesniegumu;
 2. izglītības dokumentu apliecinātas kopijas, ja minētā informācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā;
 3. apliecinātu darbības sfērai atbilstošu darbu sarakstu, kuru izpildē būvspeciālists piedalījies;
 4. LEB SD noteiktos papildu dokumentus - papildus kompetences izglītību apliecinoši dokumenti pēc pretendenta ieskatiem – par kursu/ semināru noklausīšanos specializācijā;
 5. dokumentu, kas apliecina maksas par sertificēšanas pakalpojumiem samaksu.

Atkārtoti (pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas) pretendējot uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu, persona iesniedz:

 1. iesniegumu;
 2. izglītības dokumentu apliecinātas kopijas, ja minētā informācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā;
 3. apliecinātu darbības sfērai atbilstošu darbu sarakstu, kuru izpildē būvspeciālists piedalījies, ja Būvniecības informācijas sistēmā pieejamā informācija vairs neatbilst MK NR.610 noteikumu 8.2. apakšpunktā minētajām prasībām;
 4. LEB SD noteiktos papildu dokumentus - papildus kompetences izglītību apliecinoši dokumenti pēc pretendenta ieskatiem – par kursu/ semināru noklausīšanos specializācijā;
 5. dokumentu, kas apliecina maksas par sertificēšanas pakalpojumiem samaksu.

Maksa par sertifikāciju nereglamentētajā sfērā ir atkarīga no vairākiem kritērijiem, kā piemēram sfēru skaita. Detalizētu informāciju varat saņemt telefoniski vai e-pastā

Detalizēta informācija par sertifikātu piešķiršanas kārtību reglamentētajā sfērā

Pretendents sagatavotos dokumentus nosūta uz LEB biroju pa pastu vai elektroniski uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., vai iesniedz personīgi A.Deglava iela 66, 5.stāvs, Rīga.

DARBA LAIKI UN BIROJA ADRESE

 

Izveidots: 14.12.2016