Pieteikšanās - pirmreizējs iesniegums - elektroniski mājas lapā. Dokumentu pilnu komplektu jāiesniedz personīgi. Nepieciešami pretendenta divi foto (3x4cm).

Labdien!

 Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departaments (LEB SD) aicina uz Elektrodrošības grupu apmācību saskaņā ar MK noteikumu Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” prasībām.

 

Grupas nosaukums

Apmācības ilgums

Norises laiks

Norises vieta, cena (EUR)

Elektrodrošības grupa A

4 stundas

apmācība

1 stunda

eksāmens


 

 

 

 Skatīt sākumlapā

 

  • Augusta Deglava iela 66, 5/7.stāvs, Rīga, LV-1035

  • Seminārs, konsultācijas, tests un EDG apliecības izsniegšana

  • Dalības maksa vienai personai 55 EUR (PVN nepiemēro)  

Elektrodrošības grupa Bz un B

Elektrodrošības grupa Cz un C

 

Dokumentu ‘’NOLIKUMS par elektrodrošības grupas piešķiršanas kārtību’’ skatiet LEB SD mājas lapā

 

Lai pieteiktos apmācībai vai zināšanu pārbaudes testam spied šeit

 

LEB SD ir kompetenta veikt elektrotehniskā personāla (elektrodrošības grupas A, Bz, B, Cz, un C) sertificēšanu. Akreditācijas apliecību var apskatīt šeit

 

Izveidots: 21.03.2018