1. Vispārīgā informācija
Vispārīgā informācija
2. Pieteikumu veidlapas
Iesniegums elektrospeciālista sertifikāta saņemšanai, elektrospeciālista sertifikāta darbības sfēru papildināšanai
Darbu saraksts (praktiskā darba pieredze vai patstāvīgā prakse)
Sertificētā elektrospeciālista Patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides pārskats
Paraugs - Curriculum Vitae (CV)
3. Nolikumi
NOLIKUMS par sertifikāta izsniegšanas kārtību reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā
4. Eksaminācijas procedūras
Eksaminācijas (sertifikācijas) procedūras
Zināšanu pārbaudes tēmas elektrodrošībā
Eksāmena tēmas un normatīvie akti elektroietaišu būvuzraudzībā un vadīšanā
Eksāmena tēmas un normatīvie akti elektroietaišu izbūvē
Eksāmena tēmas un normatīvie akti elektroietaišu projektēšanā
Piecu gadu laikā veicamie pasākumi būvspeciālista sertifikāta uzturēšanai
5. Sūdzību un apelāciju izskatīšanas procedūra
Sūdzību un apelāciju izskatīšanas procedūra
6. Ētikas kodekss
Ētikas kodekss
7. Noteikumi
Noteikumi elektrodrošības grupas apliecību izmantošanai
Noteikumi sertifikāta izmantošanai reglamentētajā sfērā
8. Informācija par Būvspeciālistu reģistru
Būvspeciālistu reģistrs
Informācijas ievade Būvniecības informācijas sistēmā
9. Elektrodrošība
NOLIKUMS par elektrodrošības grupas piešķiršanas kārtību
Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības(MK Nr.1041)
Elektrodrošības grupas semināra tēmas apjoms
Pieteikums apliecības saņemšanai, kas nosaka elektroapgādes objektu tehniskās drošības prasībasIzveidots: 22.11.2016