Sertifikācijas Departaments

Sertifikācijas Departaments

14. decembris, 2020

Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departaments (LEB SD) akreditēts LATVIJAS NACIONĀLAJĀ AKREDITĀCIJAS BIROJĀ LATAK-S3-280-10-2003.

LEB SD akreditācija dod tiesības veikt personāla sertifikāciju “Būvju apsardzes un ugunsgrēka signalizācijas ietaišu” darbības sfērā

[dzīvojamo un sabiedrisko ēku apsardzes un ugunsgrēka signalizācijas ietaises, ražošanas ēku apsardzes un ugunsgrēka signalizācijas ietaises, ugunsdrošības automātikas ietaises (signalizācija, izziņošana, dzēšana, pretdūmu aizsardzība)].

SD pretendentiem sniedz šādus galvenos pakalpojumus:

  • organizē sertifikācijas procesu;
  • veic elektroprakses sertifikātu izsniegšanu patstāvīgai praksei;
  • organizē elektrospeciālistu papildapmācību mācību iestādēs.

Elektroprakses sertifikāti reglamentētajos profesionālajos novirzienos (jomās) tiek izsniegti beztermiņa.

Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departamenta STRUKTŪRA – skatīt shēmu.

Posted in Bez tēmas