Datu bāzē izmantotie apzīmējumi

Datu bāzē izmantotie apzīmējumi

10. novembris, 2016

Darbības sfēras 

1. Dzīvojamo un sabiedrisko ēku spēka un apgaismošanas elektroinstalācijas.
2. Ražošanas ēku spēka un apgaismošanas elektroinstalācijas.
3. Elektroiekārtu, ar spriegumu līdz 1000 V, izgatavošana, remonts (pēc elektroiekārtu veida).
4. Dīzeļelektrostacijas (ar jaudu līdz 500 kW).
5. Līdz 1 kV automātika un elektroiekārtu vadība.
6.1. Līdz 1 kV kabeļu līnijas.
8.1. Līdz 1 kV gaisvadu un piekarkabeļu elektropārvades līnijas.
9.1. 1-35 kV kabeļu elektropārvades līnijas
10.1. 1-35 kV gaisvadu un piekarkabeļu elektropārvades līnijas.
10.2. 1-35 kV transformatoru apakšstacijas, komutācijas un sadales punkti.
11. Būvju zibens aizsardzības ietaises.
12. Būvju apsardzes un ugunsgrēka signalizācijas ietaises:
12.1. Dzīvojamo un sabiedrisko ēku apsardzes un ugunsgrēka signalizācijas ietaises.
12.2. Ražošanas ēku apsardzes un ugunsgrēka signalizācijas ietaises
12.3. Ugunsdrošības automātikas ietaises (signalizācija, izziņošana, dzēšana, pretdūmu aizsardzība)
12.3.1. Ugunsdrošības automātikas ietaises (signalizācija, izziņošana, pretdūmu aizsardzība)
12.3.2. Ugunsdrošības automātikas ietaises (signalizācija, izziņošana).

 

Profesionālie novirzieni

1. Projektēšana.
2. Projektu ekspertīze. 2.1. – Tehniskā ekspertīze.
3. Izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība:
3.1. Izbūves darbu būvuzraudzība
3.2. Projektēšanas darbu vadīšana un uzraudzība
3.3. Mērīšanas un pārbaudes darbu vadīšana un uzraudzība
3.4. Ekspluatācijas darbu vadīšana un uzraudzība.
4. Elektroietaišu izbūve.
5. Mērīšana un pārbaude.
6. Ekspluatācija.