LEB SD veicot personāla sertifikāciju s…

1.     Sertificēšanas institūcija – Latvijas Elektriķu brālības sertifikācijas departaments (LEB SD) ir neatkarīga struktūrvienība no Latvijas Elektriķu brālības, ir akreditēta institūcija, kurai Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) piešķīris tiesības veikt personāla - elektrospeciālistu sertifikāciju reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā.  2.      LEB SD darbība ir balstīta uz...

Lasīt vairāk

Par Latvijas Elektriķu brālību

Latvijas Elektriķu brālība (LEB) dibināta 1996. gadā 10. aprīlī, ir reģistrējusies LR TM Uzņēmumu reģistrā, darbojas saskaņā ar LR likumdošanu, profesionālās organizācijas statūtiem un nolikumiem. LEB ir patstāvīga sabiedriska organizācija, kura apvieno un pārstāv elektrospeciālistu profesionālās intereses, rūpējas par augsta profesionālā līmeņa sasniegšanu, par amata attīstību un elektrospeciāli...

Lasīt vairāk

SERTIFIKĀCIJAS DEPARTAMENTS

Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departaments (LEB SD) akreditēts LATVIJAS NACIONĀLAJĀ AKREDITĀCIJAS BIROJĀ LATAK-S3-280-10-2003. LEB SD akreditācija dod tiesības veikt personāla sertifikāciju "Būvju apsardzes un ugunsgrēka signalizācijas ietaišu" darbības sfērā

Lasīt vairāk

LEB SD veicot personāla sertifikāciju s…

1.     Sertificēšanas institūcija – Latvijas Elektriķu brālības sertifikācijas departaments (LEB SD) ir neatkarīga struktūrvienība no Latvijas Elektriķu brālības, ir akreditēta institūcija, kurai Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) piešķīris tiesības veikt personāla - elektrospeciālistu sertifikāciju reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā.  2.      LEB SD darbība ir balstīta uz...

Lasīt vairāk

Par Latvijas Elektriķu brālību

Latvijas Elektriķu brālība (LEB) dibināta 1996. gadā 10. aprīlī, ir reģistrējusies LR TM Uzņēmumu reģistrā, darbojas saskaņā ar LR likumdošanu, profesionālās organizācijas statūtiem un nolikumiem. LEB ir patstāvīga sabiedriska organizācija, kura apvieno un pārstāv elektrospeciālistu profesionālās intereses, rūpējas par augsta profesionālā līmeņa sasniegšanu, par amata attīstību un elektrospeciāli...

Lasīt vairāk

SERTIFIKĀCIJAS DEPARTAMENTS

Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departaments (LEB SD) akreditēts LATVIJAS NACIONĀLAJĀ AKREDITĀCIJAS BIROJĀ LATAK-S3-280-10-2003. LEB SD akreditācija dod tiesības veikt personāla sertifikāciju "Būvju apsardzes un ugunsgrēka signalizācijas ietaišu" darbības sfērā

Lasīt vairāk