Sertifikācija elektroenerģētikas jomā nereglamentētajā sfērā

Sertifikācija elektroenerģētikas jomā nereglamentētajā sfērā

8. decembris, 2016

LEB SD sniedz sertificēšanas pakalpojumus nereglamentētajās sfērā.

Izglītības un darba stāža prasības pretendentiem, lai iegūtu sertifikātu nereglamantētajā sfērā, sekojošās darbības jomās (atvērt saiti):

  1. elektroietaišu projektēšanas darbu vadīšanā un uzraudzībā (3.2.)
  2. elektroietaišu izbūves darbu autoruzraudzībā (3.5.)
  3. elektroietaišu ekspluatācijas darbu vadīšana un uzraudzība (3.4.)
  4. elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes darbu vadīšana un uzraudzība (3.3.)
  5. elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude (5.)
  6. elektroietaišu izbūve (4.)
  7. elektroietaišu ekspluatācija (6.)
  8. elektroietaišu ekspluatācijas tehniskā ekspertīze (2.1.)
  9. elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes tehniskā ekspertīze (2.1.)
  10. elektroietaišu tehniskā ekspertīze (2.1.)

Pretendējot uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu nereglamentētajā sfērā, persona iesniedz:

Pretendents sagatavotos dokumentus nosūta uz LEB biroju pa pastu vai elektroniski ar e-parakstu parakstītus dokumentus uz [email protected], vai iesniedz personīgi A. Deglava iela 66, – 214, Rīga.

DARBA LAIKI UN BIROJA ADRESE