Brālība

Brālība

10. novembris, 2016

Latvijas Elektriķu brālība (turpmāk tekstā – brālība) dibināta 1996. gada 10. aprīlī, ir reģistrējusies LR Uzņēmumu reģistrā, darbojas saskaņā ar LR likumdošanu, profesionālās organizācijas statūtiem un nolikumiem.

 Brālība apvieno un pārstāv elektrospeciālistu profesionālās intereses, rūpējas par augsta profesionālā līmeņa sasniegšanu un elektrospeciālistu profesionālo izglītošanu.

 Brālības galvenie darbības novirzieni:

  • Latvijā darbojošos dažādu darbības sfēru, profesionālo novirzienu un kvalifikācijas elektrospeciālistu apzināšana un apvienošana;
  • savu biedru juridisko un ekonomisko interešu aizstāvēšana;
  • piedalīšanās elektrospeciālistu intereses skarošu likumu izstrādāšanā;
  • elektrospeciālistu starptautiskas pieredzes apmaiņas veicināšana;
  • elektrospeciālistu kvalifikācijas līmeņa celšanas veicināšana;
  • piedalīšanās elektrospeciālistu apmācības problēmu risināšanā;
  • biedru informēšana par profesionāli interesējošiem notikumiem un problēmām;
  • elektrospeciālistu apmācība.