EM atgādina par izmaiņām būvspeciālistu darbības jomā no 2024. gada 1. janvāra

EM atgādina par izmaiņām būvspeciālistu darbības jomā no 2024. gada 1. janvāra

15. janvāris, 2024

Ekonomikas ministrija atgādina, ka 2024. gada 1. janvārī stāsies spēkā regulējums, kas mazinās administratīvo un finansiālo slogu būvspeciālistiem, kā arī būvspeciālistu darbības sfēru sadrumstalotību – būvdarbu būvuzraudzības specialitāte tiek pievienota būvdarbu vadīšanas specialitātei, saglabājot normatīvajā regulējumā esošo būvuzraudzības pienākumu un būvuzrauga lomu būvniecības procesā.

Līdz ar to turpmāk būvdarbu būvuzraudzību varēs veikt būvspeciālisti ar sertifikātu būvdarbu vadīšanā. Vienlaikus informējam, ka tuvākajā laikā tiks arī precizēti būvdarbu vadīšanas specialitātes sfēru nosaukumi, nosaucot tās par būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību.

“Būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība pēc būtības ir līdzīgas darbības sfēras, personai profesionālo pakalpojumu sniegšanai šajās profesijās ir noteiktas vienādas kvalifikācijas prasības. Līdz ar to nav pamatots profesiju sadalījums, prasot personai iziet kvalifikācijas novērtēšanas procesu divās profesijās. Šis ir klasisks piemērs liekai birokrātijai, kas apgrūtina procesu virzību būvniecības sfērā. Tagad šī problēma ir atrisināta – līdz ar grozījumiem likumā ietverts regulējums, lai apvienotu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības sertifikātus vienā,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

Būvspeciālistiem, kuriem ir būvprakses sertifikāti būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā vienā būvju sfērā (piemēram sertifikāts gan ēku būvdarbu vadīšanā, gan ēku būvdarbu būvuzraudzībā), tiks anulēti sertifikāti būvuzraudzībā, jo turpmāk būvuzraudzību varēs veikt ar sertifikātu būvdarbu vadīšanas specialitātē atbilstošā darbības sfērā.

Būvspeciālistiem, kuriem ir patstāvīgās prakses sertifikāts tikai būvuzraudzībā, kompetences pārbaudes iestādes automātiski, bez kompetences novērtēšanas, piešķirs sertifikātu būvdarbu vadīšanas specialitātē atbilstošā darbības sfērā. Savukārt laikā līdz jaunā sertifikāta piešķiršanai būvspeciālisti ar jau esošu sertifikātu būvuzraudzībā varēs veikt gan būvdarbu vadīšanu, gan būvuzraudzību atbilstošā būvju sfērā.

Ministrijā norāda, ka būvspeciālistiem pēc būvuzraudzības sertifikātu anulēšanas būs nepieciešams no jauna reģistrēties kā būvuzraugam BIS būvniecības lietās ar savu jau esošo vai no jauna piešķirto sertifikātu būvdarbu vadīšanas specialitātē atbilstošā darbības sfērā.

Kompetences pārbaudes iestādes iepriekš minētās darbības ar sertifikātiem uzsāks 2024. gada janvārī. Būvspeciālisti, kuriem ir pamatoti iemesli, kuru dēļ būtu nepieciešams uz laiku atlikt minētās darbības ar sertifikātiem, aicināti sazināties ar atbilstošo kompetences pārbaudes iestādi; savukārt vispārīgu jautājumu gadījumos jāsazinās ar Ekonomikas ministriju vai kompetences pārbaudes iestādēm.

Posted in Jaunumi