Author: Jānis Laganovskis

Sertifikācijas eksāmeni (LEB)

3. februāris, 2023

Sertifikācijas eksāmeni (LEB) notiek divas reizes mēnesī, interesenti aicināti savlaicīgi aizpildīt pieteikumu veidlapas Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departamenta mājaslapā atrodamās veidlapās (SERTIFIKĀTI […]