Pieteikšanās - pirmreizējs iesniegums - elektroniski mājas lapā. Dokumentu pilnu komplektu jāiesniedz personīgi. Nepieciešami pretendenta divi foto (3x4cm).